top of page

Duchowość

Kult Najświętszego Serca Jezusowego: 

Głęboka miłość naszych Założycielek do Najśw. Serca Jezusowego jest dla nas drogocennym dziedzictwem. Pragnęły one, aby wszystkie siostry: :

 •     odkrywały tę Miłość,

    żyły usposobieniem Bożego Serca,

 •     coraz bardziej uczyły się od Niego,

 •     sprawiały Mu radość,

 •     chroniły się w Nim,

 •     pozostały Mu wierne,

 •     Jego mocą opierały się złu,

 •     Jemu wynagradzały,

 •     dla Niego znosiły cierpienia,

 •     Jemu poświęcały wszystkie swe siły, aż do oddania życia,

 •     ufały, że za wszystkie swe trudy i wyrzeczenia znajdą wytchnienie w Jego     Najśw. Sercu,

 •     starały się, aby „wszystkie czyny i działania łączyć coraz ściślej z zamiarami Bożego Serca” (Matka Franciszka) 

 

Kult Matki Bożej: 

 •     Maryja jest dla nas wzorem w naśladowaniu Chrystusa. Jej przykład wskazuje jak we wierze, posłuszeństwie, pokorze, prostocie, milczeniu i wierności mamy realizować własne powołanie.

 •     Matka Franciszka poświęciła Zgromadzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, licząc w ten sposób na Jej szczególną opiekę.

bottom of page