top of page

Działalność apostolska

 
Nasze powołanie uwielbiania Boga i współdziałania w budowie Jego Królestwa urzeczywistniamy  w naszej prowincji poprzez:
  • przygotowywanie posiłków dla biednych,
  • wizyty u chorych,
  • towarzyszenie chorym, cierpiącym i osamotnionym w domach opieki społecznej,
  • katecheza dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie domów dla pielgrzymów i turystów,
  • podejmowanie innych dzieł miłości miłosiernej według potrzeb czasu.
bottom of page