top of page

Formacja

Aspirantura

 • pomaga kandydatce w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania.

 • aspirantka mieszka we własnej rodzinie, może jednak dla uzasadnionych powodów odbywać aspiranturę w jednym z domów prowincji, wyznaczonych przez przełożoną prowincji.

Aspirantato
Aspirantato

press to zoom
Aspirantato
Aspirantato

press to zoom
1/1
Postulantato
Postulantato

press to zoom
Postulantato
Postulantato

press to zoom
Postulantato
Postulantato

press to zoom
Postulantato
Postulantato

press to zoom
1/12

Postulat

 • odbywa się we wspólnocie zakonnej. Jest to czas próby poprzedzający przyjęcie do nowicjatu  i służy stopniowemu wprowadzeniu w nasze życie zakonne.

 • trwa od 6 miesięcy do 2 lat

 • postulantki noszą czarną sukienkę z białym kołnieżem i medalik św. Elżbiety

Nowicjat

 • jest bezpośrednim przygotowaniem do I profesji i służy głębszemu wprowadzeniu nowicjuszek w życie naszego Zgromadzenia. Zdobyte w czasie postulatu wiadomości dotyczące charyzmatu, duchowości i sposobu życia naszej wspólnoty zakonnej powinny być w tym czasie uzupełniane i pogłębiane.

 • w naszym Zgromadzeniu trwa w zasadzie jeden pełny rok.

 • nowicjuszki otrzymują przyjęty w naszym Zgromadzeniu strój zakonny z białym welonem oraz imię zakonne. Jeśli wyrażą życzenie, mogą zatrzymać imię chrzestne.

   

Noviziato
Noviziato

press to zoom
Noviziato
Noviziato

press to zoom
Noviziato
Noviziato

press to zoom
Noviziato
Noviziato

press to zoom
1/12
Juniorato
Juniorato

press to zoom
Juniorato
Juniorato

press to zoom
Juniorato
Juniorato

press to zoom
Juniorato
Juniorato

press to zoom
1/11

Juniorat

 • zadaniem junioratu jest przede wszystkim pogłębienie życia wewnętrznego odpowiednio do naszej duchowości, jak również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do służby apostolskiej naszego Zgromadzenia, a także dalsze rozwijanie ludzkiej i chrześcijańskiej osobowości.

 • czas junioratu rozpoczyna się wraz ze złożeniem pierwszych ślubów i trwa do złożenia profesji wieczystej. ) Jako zewnętrzny znak złożenia pierwszej profesji otrzymuje siostra czarny welon i medal Zgromadzenia.

 • jako zewnętrzny znak złożenia pierwszej profesji otrzymuje siostra czarny welon i medal Zgromadzenia.

 • znakiem profesji wieczystej jest poświęcona obrączka.

Formacja ustawiczna

 • polega ona na nieustannie wzrastającym upodabnianiu się do Chrystusa, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Ewangelii, w naszych Konstytucjach i w zasadach formacyjnych.

 • dopomaga nam w coraz bardziej świadomym przygotowaniu się na radosne spotkanie z Bogiem przy końcu naszego życia.

Formazione Permanente
Formazione Permanente

press to zoom
Formazione Permanente
Formazione Permanente

press to zoom
1/1
bottom of page